Erklæring om online databeskyttelse

Sidst opdateret september 2019
Vores løfte om beskyttelse af dine personoplysninger
Vi vil:

 • Holde dine personoplysninger sikre og anonyme

 • Ikke sælge dine oplysninger til 3. parter

 • Give dig mulighed for at administrere og kontrollere, hvordan vi interagerer med og markedsfører til dig til enhver tid

Vink Plast ApS ("vi", "os", "vores", "Vink Plast") lægger stor vægt på at beskytte og respektere dit privatliv.

Denne politik (sammen med vores brugsbetingelser og eventuelle andre dokumenter, der henvises til), danner grundlag for vores behandling af alle personoplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du afgiver til os. Denne politik vises på alle websites tilhørende Vink gruppen eller associerede selskaber.

Vores politik om databeskyttelse gælder for alle virksomheder (ikke nødvendigvis med navnet Vink Plast), som er associerede med gruppen Vink Holding Limited, websites i gruppen, online programmer, som kører på smartphones, tablets og andre mobile enheder ("apps"), samt for din brug af og adgang til alle vores online-tjenester og alt vores onlineindhold. 

Hvis du er kunde eller leverandør, har vi allerede begrænsede oplysninger om dig eller dit personale, som f.eks. navne og efternavne, kontaktoplysninger, fødselsdage, adresser, betalingsoplysninger osv. Vedligeholdelse og behandling af de pågældende personoplysninger er påkrævet for fremtidig handel mellem Vink gruppen og dig.

Ved fortsat at handle med Vink Plast og associerede selskaber eller ved at levere personoplysninger accepterer du samtidig, at oplysningerne indsamles, overføres, lagres, opbevares og/eller behandles som anført ovenfor.  Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik om databeskyttelse.

Vi kan fra tid til anden ændre denne erklæring om onlinedatabeskyttelse. Du informeres, når de pågældende ændringer træder i kraft.

Ud over de personoplysninger, som er nævnt i denne politik, indsamler vi kun personoplysninger fra dig, hvis du selv vælger at afgive dem til os.

Sådan bruger vi oplysningerne

De oplysninger, vi har om dig, kan vi bruge til følgende formål:

 • At opfylde vores forpligtelser i henhold til eventuelle kontrakter, som er indgået mellem dig og os.

 • At efterleve eventuelle retlige og/eller lovbestemte forpligtelser i form af relevante nationale love.

 • At sikre, at indhold på vores website præsenteres for dig og på din computer på den mest effektive måde.

 • At levere de oplysninger, produkter og ydelser, du anmoder om, eller som vi mener er i din interesse, hvis du har givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig vedrørende dette formål.

 • At gøre det muligt for dig efter eget valg at deltage i interaktive funktioner i forbindelse med vores ydelser.

 • At oplyse dig om ændringer i vores ydelser.

Hvis du er eksisterende kunde, kan vi kontakte dig pr. e-mail, telefon, trykte medier eller på anden måde for at give dig oplysninger om varer og ydelser, der minder om dem, vi tidligere har solgt til dig.

Vink Plast deler ikke deres kunders eller leverandørers og/eller deres personales personoplysninger med nogen tredjepart for så vidt angår de pågældende tredjeparters markedsføring.

De oplysninger, vi indsamler fra dig, afhænger af, hvilke aktiviteter du udfører på vores websted(er), om du er logget ind, og om du afgiver en ordre. Vi kan indsamle, behandle, opbevare og lagre nogle af eller alle følgende personligt identificerbare oplysninger om dig:

 • Navn på kontaktperson (for- og efternavn)

 • Virksomhedsnavn, registreringsnummer og skattemæssige numre

 • Postadresse og/eller fysisk adresse

 • Betalingsoplysninger (herunder f.eks. kreditkort- eller bankkontooplysninger)

 • Telefonnummer(numre) på kontaktperson

 • E-mailadresse(r) på kontaktperson

 • Navn(e) på kontaktperson(er)

Eksempler på tilfælde, hvor disse oplysninger kan blive indsamlet, behandlet, opbevaret eller lagret, er, når du:

 • Afgiver oplysninger ved at udfylde onlineformularer på vores website. Det omfatter oplysninger, som du afgiver, når du registrerer dig som bruger på vores website, køber vores produkter eller udfylder "Kontakt os"-formularen. Vi kan også bede dig om at afgive oplysninger, når du indberetter et problem med vores website.

 • Kontakter os, da det er muligt, at vi fører register over korrespondancen.

 • Udfylder spørgeskemaer, som vi bruger til undersøgelsesformål eller med henblik på at forbedre vores ydelser. Du er dog ikke forpligtet til at besvare dem.

 • Gennemfører transaktioner via vores website for at afvikle dine ordrer.

 • Besøger vores websites og benytter dig af vores ressourcer, da vi kan indsamle oplysninger ved hjælp af cookies (læs mere om cookies nedenfor).

 • Handler med os, herunder anmodning om tilbud, priser osv. I de pågældende tilfælde er indsamlingen af personligoplysninger muligvis også nødvendig for færdiggørelse af handelsaftalen

Vink Plast er endvidere afhængige af dataindsamling for at fremme deres berettigede interesser som et grundlag for lovligheden af behandlingen.

En legitim interesse for Vink Plast er, når vi har en forretningsmæssig eller handelsmæssig årsag til at bruge dine oplysninger. Selv under disse forhold må den legitime interesse ikke stride imod dine rettigheder med hensyn til GDPR på en uretfærdig måde. Vink Plast gør generelt deres legitime erhvervsinteresse gældende ved indsamlingen af de nedenstående eller enhver kombination af de nedenstående kategorier ifm. personoplysninger:

 Kategorier i forbindelse med personoplysninger

Beskrivelse

(Eksempler)

Behandlingsformål

    Identitet

Navn(e)

Efternavne

Navn på kontaktperson(er) / repræsentanter

 • Generelle kommunikationer med handelspartnere

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

    Finansielle oplysninger

Kreditgrænser

Betalingshistorik

Bankoplysninger

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

    Kontakt

Fysisk adresse til leveringsformål

Telefonnumre og/eller e-mailadresse til kontaktformål

 • Generel kommunikation med handelspartnere

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

    Transaktionsoplysninger

Salgsordrer (kunder)

Købsordrer (leverandører)

Betalinger i forbindelse med ovenstående

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger 

    Kontraktmæssige oplysninger

Nærmere oplysninger om vores indbyrdes forhold

 • Generel kommunikation med handelspartnere

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

    Placeringsmæssige oplysninger

Data, som vi indhenter om din placering, adressen du bruger til at koble en computer til nettet

 • Generel kommunikation med handelspartnere

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

    Adfærdsmæssige oplysninger

Oplysninger om, hvordan du bruger vores produkter og tjenesteydelser

 • Forstå hvilke af vores produkter og tjenesteydelser der eventuelt interesserer dig og informere dig om dem

 • Udvikle produkter og tjenesteydelser og markedsføre de pågældende produkter og tjenesteydelser, og fremsætte handelstilbud

    Åbne data og offentlige 
    informationskilder

Nærmere oplysninger om dig, som kan findes i offentlige informationskilder samt oplysninger om dig, som er tilgængelige for enhver på nettet eller, som du muligvis har delt på sociale medier

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

  

    Brugsdata

Generelle data om, hvordan du bruger vores produkter og tjenesteydelser

 • Generel kommunikation med handelspartnere

    Dokumentdata

Nærmere oplysninger om dig, som lagres i dokumenter i forskellige formater eller kopier af dem. Dette kan inkludere elementer som f.eks. kreditoplysninger, generel korrespondance osv.

 • Generel kommunikation med handelspartnere

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

    Samtykker

Alle tilladelser, samtykker eller præferencer, som du giver os. Dette kan inkludere elementer som f.eks., hvordan du ønsker, at vi kontakter dig, om du foretrækker at modtage papirfakturaer og -udskrifter, eller foretrækker e-mailformater.

 • Generel kommunikation med handelspartnere

 • Opfylde vores juridiske forpligtelser på en effektiv måde

 • Opfylde vores lovbestemte og kontraktmæssige pligter på en effektiv måde

 • Overholde alle relevante forordninger

Den nedenstående tabel angiver en liste med eksempler på måder, som Vink Plast eventuelt bruger dine personoplysninger samt de grundlag, som Vink Plast henholder sig til for at gøre det.

Formålet med databehandlingen

 

Sådan behandles oplysningerne

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingens varighed

Modtagerne af personoplysningerne

Overførsler til lande, der ikke tilbyder hensigtsmæssig databeskyttelse.

 • Til at administrere vores handelsforhold med dig

 • Til at udvikle nye måder for at opfylde dine behov og udvide vores forretninger

 • Til at udvikle og implementere markedsføringsaktiviteter

 • Til at undersøge, hvordan du bruger vores produkter og tjenesteydelser

 • Til at yde rådgivning eller vejledning om vores produkter og tjenesteydelser

 • Til at anmode om feedback vedrørende vores produkter og tjenesteydelser

 • Indsamlet

 • Lagret

 • Registreret

 • Konsulteret

 • Brugt

 • Formidlet eller gjort tilgængelig på anden måde

 • Justeret eller kombineret

 • Arkiveret

 • Dit samtykke (nye handelspartnere)

 • Overholdelse af kontrakter

 • Vores legitime interesser

 • Vores retlige forpligtelse(r)

 • Kontraktens løbetid

 • Ifølge lovene om dataopbevaring

 • I løbet af en online-sessions varighed, hvor relevant

 • Virksomheder I Vink gruppen

 • Offentlige og tilsynsorganer

 • 3. parts leverandører, hvor relevant

 

Ingen

 • For at levere produkter

 • For at foretage og administrere kunde- og leverandørbetalinger

 • For at administrere kundekonti

 • For at opkræve og dække vores tilgodehavender eller betale leverandører det, vi skylder

 • Indsamlet

 • Lagret

 • Registreret

 • Konsulteret

 • Brugt

 • Formidlet eller gjort tilgængelig på anden måde

 • Justeret eller kombineret

 • Arkiveret

 • Overholdelse af kontrakter

 • Vores legitime interesser

 • Kontraktens løbetid

 • Ifølge lovene om dataopbevaring

 • Virksomheder i Vink gruppen

Ingen

 • For at overholde relevante love og forordninger

 • For at svare på klager fra kunder og leverandører og forsøge at udbedre dem

 • Indsamlet

 • Lagret

 • Registreret

 • Konsulteret

 • Brugt

 • Offentliggjort

 • Formidlet eller gjort tilgængelig på anden måde

 • Kombineret

 • Arkiveret

 

 • Overholdelse af kontrakter

 • Vores legitime interesser

 • Vores retlige forpligtelse(r)

 • Ifølge lovene om dataopbevaring

 • Virksomheder i Vink gruppen

 • Offentlige og tilsynsorganer

 

Ingen

 • For at drive vores forretninger på en virkningsfuld, effektiv og økonomisk fordelsagtig måde. Dette omfatter administration af vores økonomiske stilling, handelskapacitet, planlægning, kommunikation, virksomhedsledelse og revision

 • Indsamlet

 • Lagret

 • Registreret

 • Konsulteret

 • Brugt

 • Offentliggjort

 • Kombineret

 • Arkiveret

 • Vores legitime interesser

 • Vores retlige forpligtelse(r)

 • Kontraktens løbetid

 • Ifølge lovene om dataopbevaring

 • Virksomheder i Vink gruppen

 • Offentlige og tilsynsorganer

 

Ingen

 • For at udøve vores rettigheder, som er angivet i aftaler eller kontrakter.

 • Indsamlet

 • Lagret

 • Registreret

 • Konsulteret

 • Brugt

 

 • Opfyldelse af kontrakter

 • Kontraktens løbetid

 • Ifølge lovene om dataopbevaring

 • Virksomheder i Vink gruppen

Ingen

Når du formidler personoplysninger på et af vores websites:

 • Informeres du om, at Vink Plast eller deres associerede selskaber muligvis indsamler, vedligeholder og behandler dine personoplysninger.

 • Du vil blive bedt om at afkrydse et felt for at bekræfte, at alle afgivne oplysninger er sande, nøjagtige og fuldstændige, og at du ikke forsætligt afgiver urigtige oplysninger, udgiver dig for at være en anden person eller enhed eller giver en misvisende fremstilling af dig selv eller en anden person eller enhed.

Vores websteder og apps er ikke tilsigtet børn under 16 år. Vi vil ikke bevidst anmode om oplysninger fra eller markedsføre os online over for børn under 16 år. 

Automatiseret beslutningstagning og profilering samt særlige personoplysningskategorier

Hvad angår GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod automatiseret beslutningstagning og profilering baseret på særlige datakategorier.

Særlige datakategorier henviser til personoplysninger vedrørende etnisk eller racemæssig oprindelse, medlemskab i fagforening, straffeattest osv. Vink Plast indsamler, lagrer, vedligeholder eller behandler ikke nogen af de særlige datakategorier. Hvis denne status ændrer sig fremover, vil Vink Plast opdatere denne erklæring om onlinedatabeskyttelse i henhold hertil.

Automatiseret beslutningstagning og profilering henviser til en proces, der lader computersystemer generere resultater med retsvirkning. Generelt gør Vink Plast ikke brug af automatiseret beslutningstagning og profilering i deres forhold med handelspartnere. Hvis denne status ændrer sig fremover, vil Vink Plast opdatere denne erklæring om onlinedatabeskyttelse i henhold hertil og du informeres herom.

Cookies

Cookies er tekstfiler, der bruges af browseren på din computer, som lagrer data om besøgssessioner.  Cookies er almindeligt brugt på internettet og uskadelige for dit system.

Vi bruger i øjeblikket cookies til at registrere generelle administrationsdata, som vi benytter til at planlægge forbedringer af vores ydelser.

Vi gør brug af følgende cookies, som er indstillet til at udløbe efter den periode, som er angivet nedenfor:

 • PHPSESSID – 1 time

 • STUID – 1 time

 • STVID – 1 år

 • form_key – 1 time

 • mage-banners-cache-storage – Session

 • mage-cache-sessid                - Session

 • mage-cache-storage – Session

 • mage-cache-storage-section-invalidation – Session

 • mage-messages – 1 år

 • mage-translation-file-version – Session

 • mage-translation-storage – Session

 • private_content_version – 10 år

 • section_data_ids – Session

BEMÆRK – De ovenstående cookies bruges af de centralt styrede websites og netbutikker i Vink gruppen.

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du indstille din browser til at blokere for dem.  Find flere oplysninger i din browsers "Hjælp"-funktion. Afhængig af specifikke regionale love i europæiske lande bedes du muligvis om at acceptere cookies via et cookiebanner på websitet.   Du skal dog være opmærksom på, at det kan betyde, at vi ikke kan behandle de transaktioner, du ønsker gennemført.  Du kan aktivere og deaktivere cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.  Du kan læse, hvordan du gør, og finde yderligere oplysninger om cookies på: https://www.aboutcookies.org/ (Bemærk, at Vink Plast ikke administrerer dette website og ikke er ansvarlig for dets indhold. Det angives blot til informative formål. Rådfør med din browsers producent for de seneste browser-specifikke oplysninger).

Her lagrer vi dine personoplysninger

Alle oplysninger, du afgiver til os, lagres, behandles og opbevares normalt i et land i Den Europæiske Union (EU). Selv om det ikke er normal praksis for Vink gruppen at gøre det, kan data overføres til og opbevares på en destination uden for EU. I sådanne tilfælde skal Vink gruppen sikre, at der kun benyttes lande og/eller tredjepartsbehandlere, som opfylder EU- GDPR.

Oplysningerne kan også blive behandlet af ansatte uden for EU, som arbejder for os eller vores tilknyttede serviceudbyder(e)  Det kan f.eks. være ansatte, der afvikler din ordre, behandler dine betalingsoplysninger eller leverer supportydelser.  

Hvis vi har givet dig (eller du selv har valgt) en adgangskode, som gør det muligt for dig at bruge bestemte dele af vores websted, er det dit ansvar at holde denne adgangskode hemmelig.  Vi anmoder om, at du ikke deler din adgangskode med andre.

Desværre er det ikke 100 % sikkert at overføre oplysninger via internettet.  Selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte alle de personoplysninger, du afgiver til os, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine data, når de sendes fra din terminal til vores websted.

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi ved hjælp af strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner forsøge at forhindre uautoriseret adgang. Disse omfatter:

 • Hashing

 • SSL-kryptering

 • ISO 27001

Vi træffer også rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til din personlige profil, f.eks. krypterede adgangskoder og nulstilling af adgangskoder via e-mail uden direkte oplysninger om adgangskoden.

Videregivelse af dine oplysninger

Regionale virksomheder i Vink gruppen deler muligvis dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter:

 • Såfremt vi sælger eller køber en forretning eller aktiver, da vi i så fald kan videregive dine personoplysninger til den fremtidige sælger eller køber af den pågældende forretning eller de pågældende aktiver.

 • Hvis vink Plast eller størsteparten af deres aktiver opkøbes af en tredjepart, da de personoplysninger, Vink Plast har om sine kunder, i så fald udgør et af de overdragne aktiver.

 • Hvis vi er forpligtet til at videregive eller afgive dine personoplysninger for at opfylde en eventuel retlig forpligtelse, for at håndhæve eller gøre brug af vores brugsbetingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller  vores kunders og leverandørers eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.  

 • Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og kreditrisikoreduktion.

I alle de ovenstående tilfælde vil vi informerer dig om, at dine personoplysninger er blevet delt med en tredjepart.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvad angår den europæiske GDPR:

 1. At blive informeret nærmere om, hvilken type af personoplysninger, der indsamles, behandles og vedligeholdes.

 2. Korrektion af forkerte personoplysninger, som er blevet indsamlet og lagret af Vink Plast

 3. Afhængigt af Vink Plasts konkurrerende rettigheder og lovbestemte pligter, delvis eller fuld sletning af dine personoplysninger, fordi:

  • Vink Plast ikke længere har brug for personoplysningerne ifm. det formål, som de blev indsamlet til

  • Du ønsker at tilbagetrække det samtykke, som du gav ifm. behandlingen af oplysningerne

  •  Hvis behandlingen baseres på at fremme Vink Plasts legitime interesse, kan du gøre indsigelse mod den pågældende behandling. Denne indsigelse vejes op imod Vink Plasts rettigheder og lovbestemte forpligtelser ifm. med fremtidig behandling af personoplysningerne.

  • Behandlinger er ulovlig

 4. Begrænser behandlingen af personoplysninger, fordi:

  • Der findes unøjagtigheder i personoplysningerne

  • Behandlingen er ulovlig

  • Vink Plast ikke længere har brug for personoplysningerne ifm. det formål, som de er blevet indsamlet til

  • Hvis behandlingen baseres på at fremme Vink Plasts legitime interesse, kan du gøre indsigelse mod den pågældende behandling. Denne indsigelse vejes op imod Vink Plasts rettigheder og lovbestemte forpligtelser ifm. med fremtidig behandling af personoplysningerne.

 5. Hvis behandlingen baseres på at fremme Vink Plasts legitime interesse, kan du anmode om, at den pågældende behandling ophører. Denne indsigelse vejes op imod vink Plasts rettigheder og lovbestemte forpligtelser ifm. med fremtidig behandling af personoplysningerne

 6. Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på at fremme Vink Plasts legitime interesse, at downloade de pågældende personoplysninger i digitalt format

 7. Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, at tilbagetrække det pågældende samtykke

Du kan benytte dig af din ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at afkrydse de relevante felter på de formularer, vi bruger til indsamling af dine personoplysninger.  Du kan også til enhver tid benytte dig af denne ret ved at skrive til os på DPO@vink.com.                                                                                             

Hvis vi har videregivet dine personoplysninger i henhold til bestemmelserne i denne politik om databeskyttelse, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse alle parter, vi har videregivet oplysningerne til, at du ønsker at få personoplysningerne slettet.

Alle vores websteder kan af og til indeholde links til og fra websteder, som tilhører vores partnernetværk, annoncører og tilknyttede organisationer.  Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egen politik om databeskyttelse, og at vi ikke påtager os noget ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse med deres politikker.  Før du indsender personoplysninger til de pågældende websteder, bør du rådføre dig med deres politikker.

I henhold til GDPR har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har om dig.  Du kan udøve denne ret til indsigt i henhold til loven.  Enhver anmodning om adgang håndteres vederlagsfrit.

Ændringer af vores politik om databeskyttelse

Eventuelle fremtidige ændringer af vores politik om databeskyttelse vil blive offentliggjort på denne side, og du vil i givet fald blive informeret herom pr. e-mail.

Forespørgsler og klager

Hvis du har spørgsmål til os om dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores operationsteam på e-mailadressen DPO@vink.com.

Klager vedrørende enhver aktivitet ifm. med en virksomhed i Vink gruppen kan også rettes mod enhver af de følgende nationale databeskyttelsesmyndigheder:

 

Navn

Adresse

Website

e-mailadresse

Telefonnummer

Østrig

Osterreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien

Xhttp://archiv.dsb.gv.at/site/6256/default.aspx

dsb@dsb.gv.at

+43 1 531 15 / 202525

Belgien

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

https://www.privacycommission.be/

commission(at)privacycommission.be

+32 2 274 48 78

Tjekkiet

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz/en/

https://www.uoou.cz/en/

+ 420 234 665 111

Danmark

Datatilsynet

Borgergade 28, 5, DK-1300 København K

https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45 33 19 32 00

Finland

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 HELSINKI

http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Frankrig

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07

https://www.cnil.fr/en/home

 

+33 1 53 73 22 22

Tyskland

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstr. 30 - 53117 Bonn

https://www.bfdi.bund.de

poststelle@bfdi.bund.de

+49 228 997799 0

Ungarn

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

https://www.naih.hu/general-information.html

privacy@naih.hu

+36 1 391 1400

Nederlandene

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 +31 70 888 85 00

Norge

Datatilsynet

Tollbugata 3, 0152 Oslo

https://www.datatilsynet.no/

veiledning@datatilsynet.no

+47 22 39 69 00     

Slovakiet

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

http://dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdb.gov.sk

+421 7 59379 378

Spanien

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

 

+34 901 100 099 - +34 912 663 517

Sverige

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

http://www.datainspektionen.se/

datainspektionen@datainspektionen.se

+46 8 657 61 00

Schweiz

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Federal Palace West Wing, 3003 Bern

https://www.bk.admin.ch/

info@bk.admin.ch

 +41 58 462 21 11

UK

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

https://ico.org.uk/

 

+44 1625 545745

EU

European Data Protection Supervisor

Rue Montoyer 30, Brussels

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Contact

edps@edps.europa.eu

+32 2 283 19 00

Cookies

Her lagrer vi dine personoplysninger

Alle oplysninger, du afgiver til os, lagres, behandles og opbevares normalt i et land i Den Europæiske Union (EU). Selv om det ikke er normal praksis for Vink gruppen at gøre det, kan data overføres til og opbevares på en destination uden for EU. I sådanne tilfælde skal Vink gruppen sikre, at der kun benyttes lande og/eller tredjepartsbehandlere, som opfylder EU- GDPR.

Oplysningerne kan også blive behandlet af ansatte uden for EU, som arbejder for os eller vores tilknyttede serviceudbyder(e)  Det kan f.eks. være ansatte, der afvikler din ordre, behandler dine betalingsoplysninger eller leverer supportydelser.  

Hvis vi har givet dig (eller du selv har valgt) en adgangskode, som gør det muligt for dig at bruge bestemte dele af vores websted, er det dit ansvar at holde denne adgangskode hemmelig.  Vi anmoder om, at du ikke deler din adgangskode med andre.

Desværre er det ikke 100 % sikkert at overføre oplysninger via internettet.  Selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte alle de personoplysninger, du afgiver til os, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine data, når de sendes fra din terminal til vores websted.

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi ved hjælp af strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner forsøge at forhindre uautoriseret adgang. Disse omfatter:

 • Hashing
 • SSL-kryptering
 • ISO 27001

Vi træffer også rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til din personlige profil, f.eks. krypterede adgangskoder og nulstilling af adgangskoder via e-mail uden direkte oplysninger om adgangskoden.

Videregivelse af dine oplysninger

Regionale virksomheder i Vink gruppen deler muligvis dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter:

 • Såfremt vi sælger eller køber en forretning eller aktiver, da vi i så fald kan videregive dine personoplysninger til den fremtidige sælger eller køber af den pågældende forretning eller de pågældende aktiver.
 • Hvis vink Plast eller størsteparten af deres aktiver opkøbes af en tredjepart, da de personoplysninger, Vink Plast har om sine kunder, i så fald udgør et af de overdragne aktiver.
 • Hvis vi er forpligtet til at videregive eller afgive dine personoplysninger for at opfylde en eventuel retlig forpligtelse, for at håndhæve eller gøre brug af vores brugsbetingelser og andre aftaler eller for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller  vores kunders og leverandørers eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.  
 • Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og kreditrisikoreduktion.

I alle de ovenstående tilfælde vil vi informerer dig om, at dine personoplysninger er blevet delt med en tredjepart.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvad angår den europæiske GDPR:

 1. At blive informeret nærmere om, hvilken type af personoplysninger, der indsamles, behandles og vedligeholdes.
 2. Korrektion af forkerte personoplysninger, som er blevet indsamlet og lagret af Vink Plast
 3. Afhængigt af Vink Plasts konkurrerende rettigheder og lovbestemte pligter, delvis eller fuld sletning af dine personoplysninger, fordi:
  • Vink Plast ikke længere har brug for personoplysningerne ifm. det formål, som de blev indsamlet til
  • Du ønsker at tilbagetrække det samtykke, som du gav ifm. behandlingen af oplysningerne
  •  Hvis behandlingen baseres på at fremme Vink Plasts legitime interesse, kan du gøre indsigelse mod den pågældende behandling. Denne indsigelse vejes op imod Vink Plasts rettigheder og lovbestemte forpligtelser ifm. med fremtidig behandling af personoplysningerne.
  • Behandlinger er ulovlig
 4. Begrænser behandlingen af personoplysninger, fordi:
  • Der findes unøjagtigheder i personoplysningerne
  • Behandlingen er ulovlig
  • Vink Plast ikke længere har brug for personoplysningerne ifm. det formål, som de er blevet indsamlet til
  • Hvis behandlingen baseres på at fremme Vink Plasts legitime interesse, kan du gøre indsigelse mod den pågældende behandling. Denne indsigelse vejes op imod Vink Plasts rettigheder og lovbestemte forpligtelser ifm. med fremtidig behandling af personoplysningerne.
 5. Hvis behandlingen baseres på at fremme Vink Plasts legitime interesse, kan du anmode om, at den pågældende behandling ophører. Denne indsigelse vejes op imod vink Plasts rettigheder og lovbestemte forpligtelser ifm. med fremtidig behandling af personoplysningerne
 6. Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på at fremme Vink Plasts legitime interesse, at downloade de pågældende personoplysninger i digitalt format
 7. Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, at tilbagetrække det pågældende samtykke

Du kan benytte dig af din ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at afkrydse de relevante felter på de formularer, vi bruger til indsamling af dine personoplysninger.  Du kan også til enhver tid benytte dig af denne ret ved at skrive til os på DPO@vink.com.

Hvis vi har videregivet dine personoplysninger i henhold til bestemmelserne i denne politik om databeskyttelse, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse alle parter, vi har videregivet oplysningerne til, at du ønsker at få personoplysningerne slettet.

Alle vores websteder kan af og til indeholde links til og fra websteder, som tilhører vores partnernetværk, annoncører og tilknyttede organisationer.  Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egen politik om databeskyttelse, og at vi ikke påtager os noget ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse med deres politikker.  Før du indsender personoplysninger til de pågældende websteder, bør du rådføre dig med deres politikker.

I henhold til GDPR har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har om dig.  Du kan udøve denne ret til indsigt i henhold til loven.  Enhver anmodning om adgang håndteres vederlagsfrit.

Ændringer af vores politik om databeskyttelse

Eventuelle fremtidige ændringer af vores politik om databeskyttelse vil blive offentliggjort på denne side, og du vil i givet fald blive informeret herom pr. e-mail.

Forespørgsler og klager

Hvis du har spørgsmål til os om dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores operationsteam på e-mailadressen DPO@vink.com.

Klager vedrørende enhver aktivitet ifm. med en virksomhed i Vink gruppen kan også rettes mod enhver af de følgende nationale databeskyttelsesmyndigheder:

 

Navn

Adresse

Website

e-mailadresse

Telefonnummer

Østrig

Osterreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien

Xhttp://archiv.dsb.gv.at/site/6256/default.aspx

dsb@dsb.gv.at

+43 1 531 15 / 202525

Belgien

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

https://www.privacycommission.be/

commission(at)privacycommission.be

+32 2 274 48 78

Tjekkiet

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz/en/

https://www.uoou.cz/en/

+ 420 234 665 111

Danmark

Datatilsynet

Borgergade 28, 5, DK-1300 København K

https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45 33 19 32 00

Finland

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 HELSINKI

http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Frankrig

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07

https://www.cnil.fr/en/home

 

+33 1 53 73 22 22

Tyskland

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstr. 30 - 53117 Bonn

https://www.bfdi.bund.de

poststelle@bfdi.bund.de

+49 228 997799 0

Ungarn

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

https://www.naih.hu/general-information.html

privacy@naih.hu

+36 1 391 1400

Nederlandene

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 +31 70 888 85 00

Norge

Datatilsynet

Tollbugata 3, 0152 Oslo

https://www.datatilsynet.no/

veiledning@datatilsynet.no

+47 22 39 69 00     

Slovakiet

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

http://dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdb.gov.sk

+421 7 59379 378

Spanien

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

 

+34 901 100 099 - +34 912 663 517

Sverige

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

http://www.datainspektionen.se/

datainspektionen@datainspektionen.se

+46 8 657 61 00

Schweiz

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Federal Palace West Wing, 3003 Bern

https://www.bk.admin.ch/

info@bk.admin.ch

 +41 58 462 21 11

UK

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

https://ico.org.uk/

 

+44 1625 545745

EU

European Data Protection Supervisor

Rue Montoyer 30, Brussels

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Contact

edps@edps.europa.eu

+32 2 283 19 00